Συνέδριο

 

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΡΗΤΟΡΙΚΗ ΜΙΣΟΥΣ

C.O.N.T.A.C.T. 2017

ΑΡΧΙΚΗ   ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΟΜΝΙΕΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΟΜΙΛΗΤΕΣ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗ C.O.N.T.A.C.T. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣΗ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ

Διεπιστημονικό Συνέδριο για την Ρητορική Μίσους:
Ορισμοί, ερμηνείες και πρακτικές
9 -11 Ιουνίου 2017 στο Πανεπιστήμιο Κύπρου

Γλώσσα Συνεδρίου: Αγγλικά
Το C.O.N.T.A.C.T είναι πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση για να παρακολουθεί και να καταγγέλλει εγκλήματα μίσους και ρητορική μίσους στο διαδίκτυο σε 10 χώρες της ΕΕ. Το C.O.N.T.A.C.T σημαίνει Creating an Online Network, monitoring Team and phone App to Counter hate crime Tactics. Έχει ως στόχο να συνεισφέρει στην καταπολέμηση  περιστατικών μίσους όπως είναι τα εγκλήματα μίσους και η ρητορική μίσους. Περισσότερες πληροφορίες για το CONTACT.

Θέματα:
Ο στόχος αυτού του συνεδρίου είναι να προωθήσει τον διάλογο μεταξύ διάφορων επιστημονικών κλάδων και να εξετάσει διάφορες μεθόδους και εργαλεία όταν προσεγγίζεται το θέμα της ρητορικής μίσους.

Διοργανώνεται υπό την αιγίδα του χρηματοδοτούμενου σχεδίου της ΕΕ ΓΔ Δικαιοσύνης για τα εγκλήματα μίσους και τη ρητορική μίσους (CONTACT) και προσφέρει μια ευκαιρία για να φέρει σε επαφή ερευνητές, καθηγητές, εκπαιδευτές, μη κυβερνητικές οργανώσεις και άλλους σχετικούς φορείς που ενδιαφέρονται για θέματα  ορισμών, ερμηνειών και πρακτικών ρητορικής μίσους. Με λίγα λόγια, στοχεύει τόσο στη θεωρητική, όσο και στην εφαρμοσμένη έρευνα, καθώς και στην εμπειρία στο συγκεκριμένο πεδίο.
Το θέμα του συνεδρίου έχει οριστεί σε τρία στάδια:
Η ρητορική μίσους: Ορισμοί, ερμηνείες και πρακτικές

Πυλώνας 1 
Νομοθεσία, νομικές συζητήσεις και νομικές πρακτικές σε όλη την Ευρώπη, συγκεκριμένα για τη Ρητορική Μίσους
Πυλώνας 2 
Πως εμφανίζεται η ρητορική μίσους στο διαδίκτυο πχ: μέσα κοινωνικής δικτύωσης, σχόλια σε εφημερίδες, κ.λ.π. (συμπεριλαμβάνοντας έμμεσα και άμεσα μέσα, ρόλος της πολυτροπικότητας).
Πυλώνας 3 
Παιδαγωγική και ρητορική μίσους (πρακτικές ή/και έρευνα με στόχο την εκπαίδευση  διάφορων ομάδων για τη ρητορική του μίσους και στρατηγικές για την αντιμετώπιση της)
Παράλληλα θα υπάρχει και ένα εργαστήρι για τις μη κυβερνητικές οργανώσεις συζητώντας τους στόχους,τη μεθοδολογία και τις δραστηριότητες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για ομάδες, όπως είναι οι νέοι, οι αρμόδιες αρχές και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης για σκοπούς ευαισθητοποίησης στη ρητορική μίσους, τη σημασία και τις συνέπειες της. Συγκεκριμένα στο εργαστήρι θα δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στη χρήση της μη-τυπικής μάθησης.

Καλούμε όσους θέλουν να συμμετέχουν να στείλουν μία περίληψη 250 λέξεων σχετική με τους τρεις πυλώνες. Οι συνέδροι μπορούν να παρουσιάσουν ατομικές επιστημονικές εργασίες, δημοσιεύσεις ή εργαστήρια.  Οι περιλήψεις θα πρέπει να στέλνονται  ανώνυμα και ξεχωριστά απότο όνομα και την ιδιότητά σας στο: conferencecontact2017@ucy.ac.cy.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

8 Οκτωβρίου 2016: Πρόσκληση υποβολής εισηγήσεων

7 Ιανουαρίου 2017:Προθεσμία υποβολής περιλήψεων (επεκτάθηκε)

6 Φεβρουαρίου 2017: Επικοινωνία αποφάσεων στους αιτητές (επεκτάθηκε)

8 Μαϊου 2017: Προθεσμία εγγραφής στο συνέδριο

Συνέδριο