Σχετικά με το C.O.N.T.A.C.T

 

 

Τα εγκλήματα μίσους και η ρητορική μίσους μπορεί να έχουν πολύ αρνητικές επιπτώσεις στο θύμα, στην ομάδα του και στην κοινωνία γενικότερα. Οι ορισμοί για το τι καθιστά ρητορική μίσους και έγκλημα μίσους διαφέρει από χώρα σε χώρα, ενώ τέτοια περιστατικά συχνά δεν καταγγέλλονται. Επίσης, υπάρχουν ανησυχίες για αύξηση της ρητορικής μίσους κατά συγκεκριμένων θρησκευτικών ή/και εθνικών ομάδων ή σεξουαλικών μειονοτήτων. Η αύξηση εμφανίζεται ειδικότερα στο διαδίκτυο.

 

Το σχετικό νομοθετικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης βρίσκεται στην Απόφαση Πλαίσιο 2008/913/ΔΕ του Συμβουλίου για την καταπολέμηση ορισμένων μορφών και εκδηλώσεων ρατσισμού και ξενοφοβίας μέσω του ποινικού δικαίου και ορίζει ότι τιμωρούνται ως ποινικά αδικήματα ορισμένες πράξεις όπως:

  • η δημόσια υποκίνηση βίας ή μίσους που στρέφεται κατά ομάδας ατόμων ή μέλους ομάδας που προσδιορίζεται βάσει της φυλής, του χρώματος, των γενεαλογικών καταβολών, της θρησκείας ή της πίστης, ή της εθνικής ή εθνοτικής καταγωγής
  • το προαναφερθέν αδίκημα, όταν διαπράττεται μέσω της διάδοσης, με κάθε μέσο, γραπτού υλικού, εικόνων ή άλλων στοιχείων

 

Επιπλέον, η Απόφαση-Πλαίσιο προνοεί ότι τα Κράτη Μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα ώστε να εξασφαλίζεται ότι τα ρατσιστικά και ξενοφοβικά κίνητρα θεωρούνται επιβαρυντικές περιστάσεις, ή εναλλακτικά ότι τα κίνητρα αυτά λαμβάνονται υπόψη από τα δικαστήρια κατά την επιμέτρηση της ποινής. Δεν υπάρχει ισοδύναμο έγγραφο για ρητορική ή εγκλήματα ομοφοβικής ή τρανσφοβικής φύσης, αλλά αρκετά Κράτη Μέλη έχουν εθνική νομοθεσία που καλύπτει τέτοια θέματα.  C.O.N.T.A.C.T (Creating an Online Network, monitoring Team and phone App to Counter hate crime Tactics) είναι ένα πρόγραμμα χρηματοδοτημένο από την Ευρωπαική Ένωση όπου επικεντρώνεται στη ρητορική μίσους και τα εγκλήματα μίσους ρατσιστικής, ομοφοβικής ή τρανσφοβικής φύσης. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει εταίρους από Κύπρο, Δανία, Ελλάδα, Ιταλία, Λιθουανία, Μάλτα, Πολωνία, Ρουμανία, Ισπανία και Ηνωμένο Βασίλειο.

Το σχέδιο έχει τους ακόλουθους στόχους:

  • Τη δημιουργία ιστοσελίδας και εφαρμογής για κινητά τηλέφωνα για την καταγραφή εγκλημάτων μίσους
  • Την εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση αρμόδιων φορέων όπως είναι η αστυνομία, τα ΜΜΕ και τους νέους για τα θέματα του σχεδίου.
  • Τη διεξαγωγή έρευνας για τη ρητορική μίσους στο διαδίκτυο και πως την αντιλαμβάνονται οι νέοι.
  • Τη δημιουργία κοινού πανεπιστημιακού μαθήματος

 

Το υλικό που σχετίζεται με τα εκπαιδευτικά σεμινάρια, οι έρευνες και το πανεπιστημιακό μάθημα θα αναρτηθούν στην ενότητα της ιστοσελίδας με τίτλο ‘Νομικό Πλαίσιο.’

 

Για την καταγγελία περιστατικού μίσους πατήστε στην ενότητα Καταγγελία Μίσους.