Om C.O.N.T.A.C.T., hadforbrydelser og hadetale

Hadforbrydelser og hadetale kan have alvorlige negative konsekvenser for offeret, dennes gruppe og samfundet som helhed. Definitioner af, hvad der udgør hadforbrydelser og hadetale, varierer fra land til land, og det er anerkendt, at der er betydelige underrapporteringer af hadforbrydelser, inklusiv hadetale. Der er også bekymringer for, at især online hadetale rettet mod bestemte grupper (religiøse, etniske og seksuelle minoriteter) er stigende.
EU-lovgivningen vedr. hadforbrydelser og hadetale foreligger under straffeloven i Rådet for Den Europæiske Unions rammeafgørelse 2008/913/JHA om bekæmpelse af bestemte former for og udtryk af racisme og xenofobi. Denne lov forpligter EU-medlemslande til at straffe forsætlig adfærd, der omfatter:
● offentlig tilskyndelse til vold eller had rettet mod en gruppe af personer eller et medlem af en sådan gruppe, der er defineret under henvisning til race, hudfarve, religion, herkomst eller national eller etnisk oprindelse
● når ovennævnte handlinger udøves ved hjælp af offentlig udbredelse eller distribution af skrifter, billeder eller andet materiale.
Loven siger ydermere, at for forseelser udover de ovennævnte skal EU-medlemslande tage nødvendige midler i brug for at sikre, at racistisk og xenofobisk motivation bliver anset for skærpende omstændigheder eller bliver taget i betragtning af domstolene, når de fastlægger straf for lovovertrædelser. Der findes ingen tilsvarende dokumenter om tale eller aktiviteter motiveret af homofobi eller fobi for transseksualitet, men mange EU-medlemslande har udviklet national lovgivning på disse områder.
C.O.N.T.A.C.T (Creating an Online Network, monitoring Team and phone App to Counter hate crime Tactics) er et EU-støttet projekt, der fokuserer på hadforbrydelser og hadetale med karakter af racisme, xenofobi, homofobi og fobi for transseksualitet. Projektet inkluderer partnere fra Cypern, Danmark, Grækenland, Italien, Litauen, Malta, Polen, Rumænien, Spanien og Storbritannien.
Projektet har følgende målsætninger:
● at opsætte en app og en hjemmeside, der registrerer hadforbrydelser
● at træne og skabe opmærksomhed blandt relevante aktører såsom politi, offentligt ansatte, mediefagfolk og unge
● at forske i online hadetale og opfattelsen af dette fænomen
● at skabe et fælles undervisningsforløb på universitetsniveau
Materialer udviklet til at skabe opmærksomhed, undervisningsforløb, analytiske studier og undervisningsmodulet til universiteter bliver tilgængelige under siden ‘Ressourcer’ på denne hjemmeside.
Siden til at rapportere had kan findes ved at klikke på linket ‘Rapporter had’