Konferencja

O projekcie C.O.N.T.A.C.T

C.O.N.T.A.C.T. to projekt współfinansowany przez Unię Europejską, którego celem jest zwalczanie zarówno mowy nienawiści, jak i przestępstw motywowanych nienawiścią poprzez połączenie badań naukowych, strony internetowej do zgłaszania przypadków mowy nienawiści i przestępstw motywowanych nienawiścią, aplikacji na smartfony, szkolenia zainteresowanych grup, seminariów i warsztatów dla młodzieży, a także edukacji online w celu zwiększenia świadomości społecznej.

Nazwa projektu C.O.N.T.A.C.T to skrót od angielskiej nazwy w pełnym brzmieniu «Creating an Online Network, monitoring Team and phone App to Counter hate crime Tactics»

W projekcie C.O.N.T.A.C.T. uczestniczą partnerzy z Cypru, Danii, Grecji, Włoch, Litwy, Malty, Polski, Rumunii, Hiszpanii i Wielkiej Brytanii.

 

Czym są przestępstwa motywowane nienawiścią?

Różne kraje stosują różne definicje przestępstw motywowanych nienawiścią. W ustawodawstwie Unii Europejskiej odpowiednie przepisy znajdziemy w treści Decyzji Ramowej Rady UE 2008/913/JHA dotyczącej zwalczania pewnych form i przejawów rasizmu i ksenofobii za pomocą środków prawnokarnych. Dokument ten narzuca na państwa członkowskie UE obowiązek karania następujących umyślnych czynów:

  1. Publiczne nawoływanie do przemocy lub nienawiści skierowanej przeciwko grupie lub osobie o określonej rasie, kolorze skóry, religii, pochodzeniu, pochodzeniu narodowym lub etnicznym;
  2. Popełnienie takiego czynu poprzez publiczne rozpowszechnianie lub rozprowadzanie tekstów, obrazów lub innych materiałów.

 

 

Flexible content for each partner

To advertise and upcoming event for example or already finalized activities.

 

 

Konferencja międzynarodowa

W ramach projektu C.O.N.T.A.C.T. w dniach 9 – 11 czerwca 2017 r. odbędzie się międzynarodowa konferencja, której celem będzie stymulowanie interdyscyplinarnego dialogu oraz zastanowienie się nad różnorodnością metod i narzędzi służących do badania mowy nienawiści.

Więcej informacji na temat konferencji można znaleźć klikając na link:

http://reportinghate.eu/contact2017/