Καταγγελία Μίσους

Καταγγελία Μίσους

Στοιχεία για το περιστατικό

Χρησιμοποιώντας αυτό το εργαλείο καταγγελίας παρέχετε στοιχεία για την στήριξη των θέσεων που προωθεί το σχέδιο C.O.N.T.A.C.T, δηλαδή ότι χρειάζονται καλύτερες νομοθεσίες, πολιτικές και πρακτικές για την καταπολέμηση των εγκλημάτων μίσους και της ρητορικής μίσους. Παρακαλούμε λάβετε υπόψη το ενδεχόμενο καταγγελίας του περιστατικού στην αστυνομία ή/και άλλες αρμόδιες αρχές.

Τα στοιχεία σας (προαιρετικά)

Το σχέδιο C.O.N.T.A.C.T έχει αυστηρή πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων. Οι προσωπικές πληροφορίες θα αφαιρούνται πριν δημοσιευθεί οποιοδήποτε υλικό. Δείτε http://reporthate.eu/data-protection-policy/

Στοιχεία του θύματος στην περίπτωση που είναι διαφορετικά (προαιρετικά)

Το σχέδιο C.O.N.T.A.C.T έχει αυστηρή πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων. Οι προσωπικές πληροφορίες θα αφαιρούνται πριν δημοσιευθεί οποιοδήποτε υλικό. Δείτε http://reporthate.eu/data-protection-policy/
Sending