Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

 

Οι εταίροι του σχεδίου C.O.N.T.A.C.T υπογραμμίζουν ότι τα δικαιώματα της ιδιωτικής ζωής και της προστασίας των προσωπικών δεδομένων είναι πολύ σημαντικά. Δεν θα συλλέγουμε προσωπικές πληροφορίες σας χωρίς τη σαφή άδειά σας. Θα χειριζόμαστε οποιαδήποτε προσωπική πληροφορία που θα δώσετε εθελοντικά με τα υψηλότερα πρότυπα ασφάλειας και εμπιστευτικότητας και σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό και εθνικό δίκαιο. Για περισσότερες πληροφορίες για το Ευρωπαϊκό ρυθμιστικό πλαίσιο για την προστασία προσωπικών δεδομένων πατήστε εδώ.

Συλλέγουμε και χρησιμοποιούμε πληροφορίες για να παρέχουμε ανώνυμα δεδομένα που θα είναι διαθέσιμα στους νομοθέτες, στις κυβερνήσεις, σε οργανισμούς όπως ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών και η Ευρωπαϊκή Ένωση, σε μη-κυβερνητικές οργανώσεις, στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και στο κοινό.

Ο σκοπός είναι η παροχή επικαιροποιημένων πληροφοριών με εμπειρίες ανθρώπων για εγκλήματα μίσους και ρητορική μίσους, καθώς και η παροχή αποδείξεων στήριξης της θέσης ότι υπάρχει ανάγκη για καλύτερες νομοθεσίες, πολιτικές και πρακτικές στα πλαίσια της καταπολέμησης των εν λόγω φαινομένων. Οι προσωπικές πληροφορίες θα αφαιρούνται πριν δημοσιευθεί οποιοδήποτε υλικό.