Ressourcer

 

Juridisk referenceramme
International og europæisk lov sætter strafferammen for hadforbrydelse og hadetale, og disse bliver debatteret i rapporter udarbejdet i institutioner såsom the Fundamental Rights Agency og blandt NGO’er.
EU
EU-lovgivning om racistiske hadforbrydelser og hadetale findes i Rådet for Den Europæiske Unions rammeafgørelse 2008/913/JHA fra d. 28. november 2008 om bekæmpelse af bestemte former og udtryk af racisme og xenofobi ved hjælp af straffelov.
FN
ICCPR (International Covenant on Civil and Political Rights) og ICERD (International Convention on the Elimination of all forms of Racial Discrimination) er to forskellige traktater, der dækker hadforbrydelser og hadetale. Se om dit land har indført nogle forbehold i forhold til Artikel 19 eller 20 i ICCPR og Artikel 4 i ICERD. Dette afspejler den nationale fortolkning af ytringsfrihedens begrænsninger i forhold til hadetale. Traktaterne kan læses her:
ICCPR
ICERD
Her kan du finde alle landes status på ratificering af FN-traktater.
Her kan du søge efter dokumenter udstedt af FN eller indsendt til FN fra dit land. Kig igen efter ICCPR og ICERD og søg efter ‘Concluding Observations’. Undersøg om der foreligger kommentarer eller anbefalinger angående hadforbrydelser eller hadetale.
Europarådet
Her findes Europarådets tilføjelse, The Additional Protocol to the Convention on Cybercrime, angående handlinger af racistisk eller xenofobisk karakter på computerplatforme.
ECRI (European Commission against Racism and Intolerance), som er en del af Europarådet, har publiceret en overordnet politisk anbefaling til at bekæmpe hadetale.
OSCE
OSCE (Organisation for Sikkerhed og Samarbejde i Europa) publicerer data om hadforbrydelser for 46 europæiske lande. Rapporten fra 2014 er tilgængelig her.
FRA
FRA (European Union Agency for Fundamental Rights) publicerer rapporter og resultater fra skemaundersøgelser om hadforbrydelser, som er tilgængelige her.
ENAR
ENAR (European Network Against Racism), som er et netværk af NGO’er på tværs af Europa, publicerer årlige rapporter om racisme i Europa. Disse rapporter indeholder informationer om racistiske og religiøse hadforbrydelser og hadetale og kan findes her.