Επικοινωνία

 

Κύπρος:

Πανεπιστήμιο Κύπρου, Συντονιστικός φορέας του Ευρωπαϊκού προγράμματος

Τμήμα Γαλλικών Σπουδών και Σύγχρονων Γλωσσών, Πανεπιστήμιο Κύπρου

Ηλ.διεύθυνση: infocontact2017@gmail.com

Ιστοσελίδα: www.ucy.ac.cy

 ή

Νάταλη Αλκιβιάδου, Πρόεδρος AEQUITAS

Ηλ.διεύθυνση: nalkiviadou@aequitas-humanrights.org

Ιστοσελίδα: www.aequitas-humanrights.org

ή

Eπισκεφθείτε την εθνική ιστοσελίδα του C.O.N.T.A.C.T. εδώ

 

Δανία:
Sharon Millar, Καθηγήτρια, Τμήμα Γλωσσών και Επικοινωνίας, University of Southern Denmark

Ηλ.διεύθυνση: smillar@sdu.dk
Ιστοσελίδα: www.syddanskuniversitet.dk

ή

Eπισκεφθείτε την εθνική ιστοσελίδα του C.O.N.T.A.C.T. εδώ

 

Ελλάδα:

Εύα Γιαννακάκη, Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου

Ηλ.διεύθυνση: e.giannakaki@gmail.com

Ιστοσελίδα: www.hlhr.gr

ή

Eπισκεφθείτε την εθνική ιστοσελίδα του C.O.N.T.A.C.T. εδώ

 

Ηνωμένο Βασίλειο:
Alan Anstead,  UK Race and Europe Network
Ηλ.διεύθυνση: alan@ukren.org
Ιστοσελίδα: www.ukren.org

ή

Eπισκεφθείτε την εθνική ιστοσελίδα του C.O.N.T.A.C.T. εδώ

 

Ισπανία:
César Arroyo López, Asociación Socioeducativa Llere
Ηλ.διεύθυνση: carroyo@llere.org
Ιστοσελίδα: www.llere.org

ή

Eπισκεφθείτε την εθνική ιστοσελίδα του C.O.N.T.A.C.T. εδώ

 

Ιταλία:
Ernesto Russo, Ce.S.F.Or. – Centro Studi Formazione Orientamento
Ηλ.διεύθυνση: contact@cesfor.net
Ιστοσελίδα: http://www.cesfor.net

ή

Eπισκεφθείτε την εθνική ιστοσελίδα του C.O.N.T.A.C.T. εδώ

 

Λιθουανία:

Tatsiana Chulitskaya, Λέκτορας, Τμήμα Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, European Humanities University

Ηλ.διεύθυνση: tatsiana.chulitskaya@ehu.lt

Ιστοσελίδα: www.ehu.lt

ή

Eπισκεφθείτε την εθνική ιστοσελίδα του C.O.N.T.A.C.T. εδώ

 

Μάλτα:
Σταύρος Ασημακόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής, Ινστιτούτο Γλωσσολογίας, Πανεπιστήμιο Μάλτας

Ηλ.διεύθυνση: stavros.assimakopoulos@um.edu.mt

Ιστοσελίδα: www.um.edu.mt

ή

Δρ. Jean-Pierre Gauci, The People for Change Foundation

Ηλ.διεύθυνση: jean@pfcmalta.org

Ιστοσελίδα: www.pfcmalta.org

ή

Eπισκεφθείτε την εθνική ιστοσελίδα του C.O.N.T.A.C.T. εδώ

 

Πολωνία:
Monika Kopytowska, Επίκουρη Καθηγήτρια, Τμήμα Πραγματολογίας, Πανεπιστήμιο Lodz

Ηλ.διεύθυνση: monika.kopytowska@gmail.com

Ιστοσελίδα: http://www.iso.uni.lodz.pl

ή

Eπισκεφθείτε την εθνική ιστοσελίδα του C.O.N.T.A.C.T. εδώ

 

Ρουμανία:
Dorian Obreaian, Qvorum

Ηλ.διεύθυνση: dorian.obreajan@qvorum.ro

Ιστοσελίδα: www.qvorum.ro

ή

Eπισκεφθείτε την εθνική ιστοσελίδα του C.O.N.T.A.C.T. εδώ