Νομικό Πλαίσιο

 

Η τιμωρία των εγκλημάτων μίσους και της ρητορικής μίσους προνοείται στο διεθνές και Ευρωπαϊκό δίκαιο ενώ τα εν λόγω φαινόμενα εξετάζονται σε εκθέσεις διεθνών και ευρωπαϊκών οργανισμών συμπεριλαμβανομένου και μη-κυβερνητικών οργανώσεων.

 

Ευρωπαϊκή Ένωση

Απόφαση-πλαίσιο για την Καταπολέμηση Ορισμένων Μορφών και Εκδηλώσεων Ρατσισμού και Ξενοφοβίας μέσω του Ποινικού Δικαίου.

 

Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών

Διεθνές Σύμφωνο για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα

Σύμβαση για την Εξάλειψη όλων των Μορφών Φυλετικών Διακρίσεων

Εδώ μπορείτε να βρείτε τη λίστα με τις κυρώσεις των συμφώνων και συμβάσεων του ΟΗΕ. Το Διεθνές Σύμφωνο για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα προνοεί την τιμωρία της ρητορικής μίσους και η Διεθνής Σύμβαση για την Εξάλειψη Όλων των Μορφών Διακρίσεων προνοεί για την τιμωρία των εγκλημάτων μίσους και της ρητορικής μίσους. Δείτε τους περιορισμούς που έχουν βάλει κάποιες χώρες στο Άρθρο 19 ή/και στο Άρθρο 20 του Συμφώνου ή/και το Άρθρο 4 της Σύμβασης. Οι περιορισμοί αντικατοπτρίζουν την εθνική ερμηνεία της ελευθερίας της έκφρασης στα πλαίσια της ρητορικής μίσους.

 

Μπορείτε να διαβάσετε τις εθνικές εκθέσεις των ΟΗΕ για οποιαδήποτε χώρα μέλος των σχετικών συμβάσεων ή συμφώνων. Εδώ μπορείτε να διαβάσετε τις εκθέσεις που υποβλήθηκαν από χώρες στον ΟΗΕ σε σχέση με συμβάσεις και σύμφωνα. Εδώ μπορείτε να διαβάσετε τις εκθέσεις που δημοσίευσαν οι διάφορες επιτροπές του ΟΗΕ για τις χώρες. Ψάξτε τα ‘Concluding Observations’του CCPR και του CERD για οποιαδήποτε χώρα μέλος και δείτε αν έγιναν εισηγήσεις για την καταπολέμηση των εγκλημάτων μίσους ή/και της ρητορικής μίσους. Εδώ μπορείτε να διαβάσετε αποφάσεις που λήφθηκαν από τις επιτροπές του ΟΗΕ σε σχέση με συμβάσεις και σύμφωνα όσο αφορά χώρες που έχουν δώσει δικαιοδοσία στην σχετική επιτροπή για την εξέταση παραπόνου από πολίτες ή/και οργανώσεις της χώρας.

 

Συμβούλιο της Ευρώπης

Πρόσθετο Πρωτόκολλο της Σύμβασης για το έγκλημα στον Κυβερνοχώρο για την Ποινικοποίηση Πράξεων Ρατσιστικής και Ξενοφοβικής Φύσης που διαπράττονται μέσω Συστημάτων Υπολογιστών 

Η Γενική Πολιτική Σύσταση για την Καταπολέμηση της Ρητορικής Μίσους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κατά του Ρατσισμού και της Μισαλλοδοξίας  

 

Οργανισμός για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη

Ο ΟΑΣΕ δημοσιεύει δεδομένα για τα εγκλήματα μίσους σε 46 χώρες της Ευρώπης. Η πιο πρόσφατη έκθεση είναι του 2014.

 

Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Ο Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης δημοσιεύει εκθέσεις και αποτελέσματα ερευνών για τα εγκλήματα μίσους.

 

Ευρωπαϊκό Δίκτυο κατά του Ρατσισμού

Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο κατά του Ρατσισμού (δίκτυο μη-κυβερνητικών οργανώσεων στην Ευρώπη που ασχολούνται με το θέμα του ρατσισμού) δημοσιεύει εκθέσεις για τον ρατσισμό στις χώρες της Ευρώπης και για συναφή θέματα όπως είναι τα εγκλήματα μίσους.