Apie C.O.N.T.A.C.T, neapykantos nusikaltimus ir neapykantos kalbą

 

Neapykantos nusikaltimai ir neapykantos kalba gali turėti rimtų neigiamų pasekmių aukai, jo ar jos grupei ir plačiajai visuomenei. Neapykantos nusikaltimų ir neapykantos kalbos apibrėžimai skiriasi įvairiose šalyse ir sutariama, kad nėra pakankamai informacijos apie neapykantos nusikaltimus, įskaitant ir neapykantos kalbą. Taip pat kelia susirūpinimą tai, jog ypač didėja neapykantos kalba internete, nukreipta į tam tikras grupes (religines, etnines ir seksualines mažumas).

Europos Sąjungos įstatymai dėl rasistinės neapykantos nusikaltimų ir jos kurstymo įtvirtinti 2008 m. lapkričio 28 d. Tarybos pamatiniame sprendime 2008/913/JHA dėl kovos su tam tikromis rasizmo ir ksenofobijos formomis bei apraiškomis baudžiamosios teisės priemonėmis. Šis dokumentas verčia ES šalis bausti tyčinį elgesį:

▪ viešai skatinantį smurtą ar neapykantą prieš tam tikros rasės, religijos, kilmės ar tautybės ar etninės tapatybės grupes ar asmenis;
▪ padarantį tokį veiksmą viešai skleidžiant ar platinant pamfletus, vaizdinę ar kitą medžiagą.

Taip pat dokumentas teigia, kad už kitus, neišvardintus, nusižengimus šalys narės turėtų imtis reikiamų veiksmų užtikrinant, jog rasinė ir ksenofobinė motyvacija būtų laikoma sunkinančia aplinkybe arba į ją būtų atsižvelgiama teismuose sprendžiant dėl nuobaudų už nusižengimus skyrimo. Pasaulyje nėra lygiaverčio dokumento dėl homofobinės ir transfobinės kalbos bei veikų, tačiau daugelis šalių narių sukūrė nacionalinę teisę spręsti tokias problemas.

C.O.N.T.A.C.T (Creating an Online Network, monitoring Team and phone App to Counter hate crime Tactics) yra Europos Sąjungos remiamas projektas, kuris koncentruojasi į rasinės, ksenofobinės, homofobinės, transfobinės neapykantos kalbą ir nusikaltimus. Projekte dalyvauja partneriai iš Danijos, Didžiosios Britanijos, Graikijos, Ispanijos, Italijos, Kipro, Lietuvos, Maltos, Lenkijos ir Rumunijos.
Projekto tikslai:
● sukurti interneto svetainę ir mobiliąją programėlę pranešimams apie neapykantos nusikaltimus
● mokyti atitinkamus aktorius, tokius kaip policija ir valdžios atstovai, žiniasklaidos profesionalai, jaunimas, ir jų kelti sąmoningumą
● tirti internetinę neapykantos kalbą ir jos suvokimą
● sukurti bendrą universitetinį studijų modulį
Medžiaga, susijusi su sąmoningumo kėlimu ir mokymais, analitiniais tyrimais, universitetiniu studijų moduliu bus talpinama šios svetainės „Teisinės informacijos“ puslapyje.
Puslapis pranešimams apie neapykantos atvejus prieinamas per nuorodą „Pranešk apie neapykantą