Teisinė informacija

 

Bausmė už neapykantos nusikaltimus ir neapykantos kurstymą yra numatyta tarptautinėje ir Europos Sąjungos teisėje ir aptariama tokių institucijų kaip Pagrindinių teisių agentūra ir NVO ataskaitose.

ES
Europos Sąjungos įstatymai dėl rasistinės neapykantos nusikaltimų ir jos kurstymo įtvirtinti 2008 m. lapkričio 28 d. Tarybos pamatiniame sprendime 2008/913/JHA dėl kovos su tam tikromis rasizmo ir ksenofobijos formomis bei apraiškomis baudžiamosios teisės priemonėmis.

JT
ICCPR (Tarptautinis pilietinių ir politinių teisių paktas) ir ICERD (Tarptautinė konvencija dėl visų formų rasinės diskriminacijos panaikinimo) tai dvi pagrindinės sutartys, apimančios neapykantos nusikaltimus ir neapykantos kalbą. Patikrinkite, ar Jūsų šalis įvedė išlygas dėl 19 ar 20 ICCPR straipsnio ir dėl 4 ICERD straipsnio. Tai atspindės nacionalinį neapykantos kalbos apraiškų ribų aiškinimą. Sutarčių tekstus rasite:
ICCPR
ICERD

Čia rasite duomenis apie JT sutarčių ratifikavimo būklę visose šalyse.

Čia galite atlikti JT priimtų ar Jūsų šalies JT pateiktų dokumentų paiešką. Vėlgi, raskite ICCPR ir ICERD ir ieškokite „Baigiamųjų pastabų“. Patikrinkite, ar buvo pastabų ar rekomendacijų dėl neapykantos kalbos/neapykantos nusikaltimų.

Europos Taryba
Konvencijos dėl elektroninių nusikaltimų Papildomas protokolas dėl rasistinio ir ksenofobinio pobūdžio veikų, padarytų naudojantis kompiuterinėmis sistemomis, kriminalizavimo prieinamas čia

Europos komisija prieš rasizmą ir netoleranciją (ECRI), Europos Tarybos dalis, paskelbė bendrąsias politikos rekomendacijas kovai su neapykantos kurstymu

OSCE
Skelbia informaciją apie neapykantos nusikaltimus 46 Europos šalyse. 2014 metų ataskaitą galima rasti čia

FRA
Čia Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūra skelbia ataskaitas ir apklausų rezultatus apie neapykantos nusikaltimus.

ENAR
Europos tinklas prieš racizmą (Europos nevalstybinių organizacijų tinklas) skelbia metines ataskaitas apie rasizmą Europoje, kuriose pateikiama informacija apie rasistinės ir religinės neapykantos nusikaltimus ir tokios neapykantos kalbą. Ataskaitos prieinamos čia