Ochrona danych

Polityka ochrony danych osobowych

Partnerzy projektu C.O.N.T.A.C.T przywiązują dużą wagę do polityki prywatności i przepisów o ochronie danych osobowych. Nie zbieramy żadnych danych osobowych na naszej stronie internetowej bez udzielenia przez Ciebie wyraźnej zgody. Wszelkie dane osobowe dobrowolnie przekazane partnerom projektu C.O.N.T.A.C.T. będą traktowane z zachowaniem najwyższych standardów bezpieczeństwa i poufności oraz w ścisłej zgodności z dyrektywą UE o ochronie danych osobowych i krajowymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych.

Zbieramy i wykorzystujemy informacje, aby opracować zanonimizowane dane i raporty dotyczące praw człowieka, które następnie zostaną udostępnione opinii publicznej, mediom, ustawodawcom, administracji rządowej, a także instytucjom, takim jak Unia Europejska, Organizacja Narodów Zjednoczonych i organizacje pozarządowe. Naszym celem jest dostarczenie najbardziej aktualnych informacji o doświadczeniach obywateli w związku z przestępstwami motywowanymi nienawiścią i mową nienawiści, a także zebranie argumentów na rzecz opracowania lepszych przepisów prawa, procedur i praktyk w zakresie zwalczania przestępstw motywowanych nienawiścią i mowy nienawiści. Wszelkie dane osobowe zostaną usunięte z opublikowanych materiałów przed ich opracowaniem.