Zgłoś incydent

Zgłoś incydent

Szczegółowe informacje o incydencie

Przy pomocy tego narzędzia możesz dostarczyć nam informacji, które posłużą za ważny argument na rzecz opracowania lepszych przepisów prawa, procedur i praktyk w zakresie zwalczania mowy nienawiści i przestępstw motywowanych nienawiścią. Prosimy również o rozważanie zgłoszenia incydentu organom ścigania lub lokalnym władzom.

Twoje dane (nieobowiązkowo)

C.O.N.T.A.C.T ściśle przestrzega polityki prywatności i przepisów o ochronie danych osobowych. Wszystkie dane osobowe zostaną usunięte z opublikowanych materiałów przed ich opracowaniem. Więcej szczegółów na temat polityki prywatności i ochrony danych osobowych znajduje się na stronie http://reporthate.eu/data-protection-policy/

Dane dotyczące ofiary zdarzenia (inne niż osoby zgłaszającej) (nieobowiązkowo)

C.O.N.T.A.C.T ściśle przestrzega polityki prywatności i przepisów o ochronie danych osobowych. Wszystkie opublikowane materiały będą miały żadnych danych osobowych usunięte przed skompilowany. Zobacz http://reporthate.eu/data-protection-policy/
Sending